müslüman cin çağırma

Müslüman ya da başka bir tabirle mümin ve iyi bir cin çağırılması için temiz, güzel kokulu ve karanlık bir odada kişi iki dizinin üzerine oturarak; Üç kez Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm” dedikten sonra, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” duasını üç defa okumak gereklidir. Daha sonra “Ey Allah ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin” şeklinde 3 kez mümin cinlere seslenmek yeterli olacaktır. Kıbleye Dönerek Cin Suresinin Okunması Yukarıdaki şekilde cinlere seslendikten sonra; Son olarak kişi ayağa kalkıp kıbleye dönerek Cin suresini “Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden * Ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * Ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben * Ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan * Ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben * Ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden” okur ve sağ tarafa dönerek Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn; sol tarafına dönerek de üç kez “ye saf dîş” daha sonra da “Bikatlamediyş” bir kez de “ye saf dîş” sonra “Bikatlamediyş” demek gerekmektedir. Duaya Karşılık Cinlerin Cevabı Yukarıdaki duaların belirtildiği şekliyle eksiksiz olarak okunmasından sonra Müslüman cinlerden birisinin kişiye “Esselamun Aleyküm” dediği işitilmektedir. Kişi gelen Müslüman cine “Aleyküm Selam” şeklinde yanıt verdikten sonra dilediği konu hakkında sorular sorup bilgi alması mümkün olacaktır. Cin çağırmak istiyorum diyenler için hem kolay hem de sahih olan bu dua ve uygulama şeklinin gerçekleşebilmesi için; Karanlık bir odada kişinin tek başına ve abdestli olması gerekmektedir. Kişinin alkolsüz güzel bir koku sürünmüş olmasının yanında, oda kokusunun da güzel olması, mekânın gayet temiz ve haramdan uzak bir mekân olması gerekmektedir Gelen Müslüman Cinin Geri Gönderilmesi Gelen Müslüman cinin geri gönderilmesi için azimet okunması da yeterli olurken, gelen cinin ulvi yani iyi mümin ve Müslüman bir cin olması sebebiyle musallat olması ya da geri gitmemesi mümkün değildir. Bununla alakalı üç defa; Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm” azimeti okunduktan sonra Müslüman cinin geri döndüğü görülecektir.

? cavci 10.07.2019 22:51 1

yatmadan önce yatağınıza ekmek kırıntısı dökün. erkek dişi artık hangisi gelirse sikersiniz

? atçıl 10.07.2019 23:44 4