tavdi

ÇALIŞ KÖPEK

? cavci 05.04.2021 16:57 0

deli karı :D

? cavci 06.04.2021 20:49 1

Foto biraz eski şu anki bok gibi oldu umarım düzelir bir iki haftaya biraz kısa oldu ağlamamak güçlü durmak için çabalıyorum

? tavdi 06.04.2021 20:50 1

napıyorsun deli kadın

? cavci 07.04.2021 19:14 0

@cavci: iş güç kekem, fırsat kalmıyor bu hayattan delilik yapmaya
https://orgsozluk.com/i/aIE83Jh.jpg

? tavdi 07.04.2021 19:29 1

seni dizime yatırıp poponu tokatlamamı ister misin?

? sentor 07.04.2021 20:17 0

@sentor: yalnızca adam gibi adamlar popoyu tokatlıyormuş, ne diyorsun?

https://artschaft.com/2018/04/18/max-ernst-the-virgin-spanking-the-chris...

? martin haydegel 07.04.2021 20:23 1

Yüce Türk milleti adına;

Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle Org Sözlük son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir.

Sözlük, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca sözlük güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti:

İşte bu ortam içinde Memento Mori, Org Sozluk İç Hizmet Kanununun verdiği kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve sözlük yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Girişilen harekatın amacı, sözlük bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.

? memento mori 09.04.2021 01:31 - 09.04.2021 01:33 1

püh püh püh nazar değmesin

? cavci 09.04.2021 16:20 0

deli karı hızına yetişilmiyor

? cavci 09.04.2021 16:21 1

@cavci: hahaha bazı semboller kullanılmıyor da denedim :d

? tavdi 09.04.2021 16:21 1

canı bira çekmiş

? cavci 09.04.2021 17:14 0

@cavci: benim canımın ne çektiği BELLİ

? tavdi 09.04.2021 17:54 3

@tavdi: gezmek tozmak

? cavci 09.04.2021 17:56 0

Göz makyajım çok güzel oldu silmeye kıyamadığım için 1 saat daha oturucam öyle

https://orgsozluk.com/i/glhwmMq.jpg

? tavdi 09.04.2021 23:52 0