#248047: havalar soğuk bizim buralar en soğuk

osuruğum havada kristalize oluyor

? zihni 24.11.2013 18:30 -2