#812054: G---Ü---N---A---Y---D---I---N

burada da yağmur yağıyordu uyandığımda şuan sesini duymuyorum belki bitmiştir

? sentor 08.04.2021 11:52 0