#812113: G---Ü---N---A---Y---D---I---N

@zeratul: sabah uyandığımda ne yazacağım peki

? sentor 08.04.2021 15:40 1