islamdaki ay ve arı fetişizmi

muhammad the moon rider,
ayı ikiye böler,
ramazan ay'ın durumuna göre başlar,
islama göre, güneş-ay tutulması uğursuzluktur, tutulma mevcutken namaz kılmak gerekir,
el-ilah ay tanrıçasıdır,
hacer-ul esved kutsal "am"ı temsil eder,
mücizelerini arılara yaptırır,
sokma yeteneğinden dolayı; arılar tanrının cabbar isminin tecellisidir,
arıların ayın yörüngesinden etkilendiği iddia edilir,
arılar; kuranda övülmüş sayılı hayvandandır,
arıların yokolması; islama göre kıyamet alametidir.

? gerilla vol 2 29.05.2012 22:21 0

gökten 3 kız düşer,
biri ay-kızdır.
kurtla çiftleşir ve ilk türk dünyaya gelir.

http://www.youtube.com/watch?v=-nFfXYF6ri4

? gerilla vol 2 29.05.2012 22:23 0