kur'an-ı kerim

ben yazdım oldu diyenlerin kutsal kitabı. lut kavmi bizi bağrına basar düşünce özgürlüğümüzü korurdu eminim.

Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbir
kimsenin yapmadığıçirkin işi mi yapıyorsunuz?”

“Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir
toplumsunuz.”

Kavminin cevabı ise sadece, “Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla temiz
tutan insanlar!..” demek oldu.

? fuko 12.06.2012 20:09 0

patır patır sıcarım

? hobilerim zikis yapmak 12.06.2012 20:10 2

Bâzı maksadları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla küllî makamlara zihinleri sevketmek için, o cüz'î maksadı, bir kaide-i külliye hükmünde olan Esmâ-i hüsnâ ile takrir ederek tesbit eder, tahkik edip isbat eder.

? kesersapigibi 07.12.2012 17:01 0

@kesersapigibi: süpanallah anlamadım ama ibretlik doğrusu

? triskaidekaphobia 07.12.2012 17:02 0

@triskaidekaphobia: nesini anlamadın diyorum ki
Elhasıl Kıraat-ı seb'a, vücuh-u seb'a ve mu'cizat-ı seb'a ve hakaik-i seb'a ve erkân-ı seb'a üzerine nâzil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına, cinn ve şeyatîn hükmündeki itikadsız maddî fikirler çıkamadıklarından âyâtın nücumunda ne var, ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler.

? kesersapigibi 07.12.2012 17:06 0