kürdistan milletvekili yemini

“kürdistan'ın varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve öcalan ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; ortadoğu halklarının norveçi olmaya aday kürt toplumunun; huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; 30.000 yıllık maziye sahip şanlı kürt milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

? gerilla vol 2 03.05.2012 12:57 2